Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 2.9.2016

Rekisterin pitäjä

Hukka Design Oy
Teollisuustie 5
82730 Tuupovaara

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Annukka Nieminen

Rekisterin nimi

Hukka Design Oy asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Hukkastore.com verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja toimitusten hoitamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perus- ja tilaustietoja, kuten:

etu- ja sukunimi

osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

tilaushistoria (tilauspäivämäärä, maksutapa, tilatut tuotteet, tilaustapa, ostoslista)

asiakkaalle mahdollisesti kuuluva alennusetu

internet-palvelimen tekniset lokitiedot (ip-osoite, selain)

tilausten postin seurantatiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Hukka.fi:n verkkokaupan käyttäjästä ainoastaan ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

Tietojen luovutus

Verkkokaupan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä pääsee käsittelemään vain verkkosivuston ylläpitäjät ja palvelin sijaitsee lukitussa ja vartioidussa tilassa.

Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhde / Suostumus